Profesionāla un individuāla pieeja klientu juridisko problēmu risināšanai
Inese Jonuška
Juriste

ADMINISTRATĪVĀ PROCESA LIETAS

 • Dokumentu sagatavošana valsts iestādēm (pašvaldībām, Valsts Zemes dienestam, Lauku atbalsta dienestam, izglītības iestādēm, Uzņēmuma reģistram, IUB u.c.); 
 • Iestādes faktiskās rīcības apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu;
 • Pārstāvība  iestādē un tiesā.

DARBA TIESĪBAS

Juridiskās konsultācijas un pakalpojumi darba devējam un/vai darbiniekam. 

 • Dokumentu sagatavošana (darba līgumi, procesuālie dokumenti Valsts darba inspekcijai, tiesai u.c.);
 • Darba strīdu risināšana, kas saistīti ar darba tiesisko attiecību uzsākšanu, izbeigšanu;
 • Darbinieku vai darba devēju pārstāvība tiesā

ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMA LIETAS

 • Dokumentu sagatavošana valsts iestādēm (Valsts policijai, PVD, KNAB, IDB u.c.)
 • Pie atbildības saucamās personas pārstāvība iestādē un tiesā;
 • Cietušo personu pārstāvība iestādē un tiesā.

KOMERCTIESĪBAS

 • Jaunu komercsabiedrību (SIA, AS, IK) biedrību dibināšanas dokumentu izstrāde;
 • Uzņēmuma dokumentu grozījumu un papildinājumu sagatavošana;
 • Komercsabiedrību likvidēšanas dokumentu sagatavošana.

APDROŠINĀŠANAS TIESĪBAS

 • Dokumentu sagatavošana (atbildes vēstule regresa prasībām un to pārsūdzēšana);
 • Zaudējumu piedziņa, atlīdzības summas izmaksas apstrīdēšana;
 • Pārstāvība pirms tiesas procesā un tiesā.

PACIENTU TIESĪBAS

 • Dokumentu sagatavošana (VSAA, VDEĀK, Pacientu ombuts, Veselības inspekcija);
 • Iesniegumu par kompensējamo medikamentu piešķiršanu sagatavošana, lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana u.c.

Konsultācijas un pakalpojumi tiek sniegti attālināti pa tālruni, WatsApp vai e-pasta. Nepieciešamības gadījumā izbraucot pie klienta